vell.jpg
Maduresa


Moltes persones relacionen aquest terme amb l’edat o el coneixement. Per tal de fer-nos una idea adequada del seu significat cal pensar en “què” és madur i “per què”.

Possiblement i físicament un cos és madur quan ha sofert uns canvis biològics naturals que corresponen a cada espècie: no és vàlid, els cossos sempre es troben en canvi continu. Un poema és madur quan, després d’escrit, es torna a llegir i a depurar (podria ser-ne una bona analogia).

Però, a banda d’això, si pensem en la maduresa humana, la que ens afecta més com a persones en societat, caldria definir-la com el grau de capacitat d’una persona per escollir allò més adequat en qualsevol moment. En el moment que naixem, és clar, no tenim aquesta capacitat i com a éssers immadurs hem d’aprendre què convé tant per a nosaltres com per al futur. Important qüestió és no ser egoistes, i tots aquells tòpics que ens diuen les mares i que ens creiem. I això no s’aconsegueix en els llibres i tampoc es correspon amb la cultura de cadascú. Més aviat, la maduresa es guanya en el curs de la vida.


Elena P. - 22C