ENVEJA

ENVEJA

L’enveja és i ha sigut des de sempre la causa de molts conflictes i desgràcies al llarg de la nostra història, però tot i això l’enveja és un dels trets característics de l’ésser humà. Tot el món ha relacionat sempre el terme enveja amb el sentit roí de la paraula, però gràcies a l’enveja els humans hem pogut avançar molt, tant en temes tecnològics com econòmics. Un dels exemples més significatius és la cursa espacial entre russos i americans, que els ha fet esdevenir les majors superpotències del món en aquest tema.

Ramón C. - 22T