decepció.jpg
Decepció


No sé a vosaltres però a mi em decep que em deceben. La decepció es pot comparar amb la caiguda d’un mite perquè tots confien en ell i pensen que mai no els pot fallar, per això, quan ocorre, decep a la gent que hi tenia les esperances posades.

La decepció normalment provoca tristesa i mal humor, que els decebuts es queden desparats i que s’hagen d’engolir d’un colp l’orgull.

En aquest país coneixem prou bé la decepció. Normalment cada dos anys tenim un colp fort de decepció i és quan la nostra selecció de futbol participa en una competició internacional.

Kevin A. - 22T