escalada.jpg

Confiança


Es pot dir que la confiança és com la seguretat que té algú en si mateix. Per a mi, més que això, la confiança és un una cosa que una persona ha de tenir per a no quedar-se darrere, ja que si no tens confiança en tu mateix, no pots fer res i no arribaràs lluny en la vida. En canvi, una persona amb confiança en ell mateix i amb esforç, sí que pot arribar al seu objectiu en la vida perquè ell mateix està segur que pot aconseguir-lo. De tot això es pot dir que la confiança és el mètode pel qual una persona se sent segura de si mateixa i que l’ajudarà a relacionar-se amb les altres persones per a seguir el bon camí.

Cristian G. – 22T