TASQUES del Treball de lectura de Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster


TASQUES:


Abans de llegir el llibre de lectura, és imprescindible que reviseu les pàgines 209 i 210 del llibre de text (Textos i Contextos II) on es presenta Fuster i els trets diferencials del seu estil com a assagista. Llegiu-ne també la unitat 10 (pàg. 132), a les columnes de teoria s’aborda les característiques de l’assaig com a prosa literària i personal d’idees. Feu-vos-en un esquema del que expliquen les diferents columnes de la unitat: línia de partida, noves literatures, definició i caracterització de l’assaig, l’assaig i el periodisme, l’assaig i els textos humanístics i científics, l’assaig i la literatura del jo, un llenguatge col·loquial i literari i, finalment, els subgèneres assagístics.

Instruccions per al treball:


El llibre compta amb 61 entrades a l’estil dels diccionaris o enciclopèdies. Haureu de llegir tot el llibre i elaborar-ne un breu resum de 18 entrades (de 5 a 12 línies, que incloguen els temes i els subtemes abordats, així com la intenció de l’autor i la tesi que planteja).
Us propose que el treball continga el resum de les següents 9 entrades i que cadascú seleccione les altres 9 entrades que més li hagen interessat durant la lectura per tal de resumir-les també:

-Amor, cadira, ètica, home, intel·lectual, interès, justícia, ordre, vici (de resum obligatori).

La segona part del treball consisteix a redactar dos textos que definisquen dos mots a l’estil fusterià, (amb judicis de fet i de valor, arguments d’autoritat, exemples i analogies, opinions i gustos, estil dialogat i/o col·loquial, amb introducció d'intertextualitat o polifonia, de caràcter expositivoargumentatiu i amb estructura inductiva, deductiva o enquadrada). L’extensió n’és lliure. Aquesta segona part del treball valdrà 1 punt de la nota.

Haureu de publicar els vostres dos escrits assagístics en aquest wiki. Posteriorment els llegirem a classe i els comentarem per analitzar el grau de caracterització de cada escrit vostre de creació assagística.


València, 18 de desembre de 2006