surprise.jpg

Sorpresa


No hi ha res com el fet que et donen una sorpresa, no? És clar que cal diferenciar dos tipus de sorpreses: les bones i les dolentes.

A mi, personalment, m’encanta que les sorpreses siguen bones perquè el fet que algú aconseguisca provocar- te eixe estat d’alegria per una cosa que t’agrada i que, naturalment, no esperaves, és una de les millors situacions que l’home ha inventat. Per altra banda trobem les males sorpreses que són fets que et perjudiquen i que, a més, ocorren inesperadament.

Aleshores la sorpresa és un fet inesperat del qual preferim, com en altres casos que no són sorpreses, que siga bona.

Kevin A. – 22T