SEXE


Aquesta paraula pot anar enllaçada amb l’amor. En la majoria dels casos en què la persona que comparteix el seu amor amb una altra, totes dues realitzen normalment una sèrie d’activitats o accions on es demostren el seu amor. El sexe es defineix com la penetració del penis de l’home en la vagina de la dona.

Lorena L.- 22A