Bales-TaciaC.jpg

Pau


Es tracta solament d’un impossible… Existeix la pau?

Tania C. - 22A