Ordinador


El ser humà sempre s'ha valgut de ferramentes útils per a les seus feines que les feien més ràpides, més senzilles i millor fetes. Aquesta és la definició d'ordinador, una maquina feta per l'home i per a l'home, que fa més senzill, més ràpid i millor fet quasi qualsevol cosa que necessite fer. L'aparició de l'ordinador va suposar una de les revolucions més importants en la història ja que ara mateix quasi tot el que puguem imaginar depèn o ha depès d'un ordinador alguna vegada, com a mínim per a la seua creació, transport o venda.

A més, l'ordinador és el gran artífex de la comunicació de qualsevol tipus amb qualsevol part del món a temps real, i això significa un gran avantatge en el pla d'evolució dels coneixements, de l'economia, de la informació i no anirem massa errats si diem que en tots els aspectes de la nostra vida.

A banda d'aquests aspectes també hem de tenir en compte que, com que en l'actualitat quasi tot el món pot disfrutar d'un ordinador en sa casa o d'un ordinador portàtil en qualsevol lloc, això significa que molta gent compra coses relacionades amb la informàtica i això crea un nou mercat que dóna moltíssims diners.

Daniel D. – 22T