OPINIÓ


L´opinió és molt personal; hi ha moltes classes de persones i per tant, també d´opinions; podríem agrupar-les en: les vertaderes i les falses. Una persona no pot fer-se una opinió d´una altra si només la mira; per a tindre una ´´vertadera´´ opinió cal conéixer la persona. Però les persones normalment ens fem opinions de la classe que podíem anomenar ´´falses´´ ja que tots pensem coses roïnes dels altres, fins i tot de les coses; tothom desconfia de tothom...

Com diu un refrany “Pensa mal i encertaràs". Ningú no és just encara que s’ho crega.

Sheila T. - 22T