22A - batxillerat lingüístic i de ciències socials


Autors i entrades personals:


Esther B: TAULA, VALOR
Tania C: PAU, SENTIMENT
Zara E: REALITAT, PLORAR
Lorena F: LLIT, NADAL
Lorena L: AMOR, SEXE
Yolanda M: EUTANÀSIA, FELICITAT
Eva M: INVENTORS, REALITAT
Elena M: HONOR, IMMORTALITAT
Juan Carlos P: INTERNET, RODA
José Ángel P: TEMPS, SENTIMENT
Cristina R: TELÈFON, OCIÓS
Damaris R: ESPAI, ODI
María S: ROSA, SINCERITAT


22C - batxillerat científic


Autors i entrades personals:


Laura A: COTXE, XOCOLATA
Gabriel A: MORT, UNIVERS
Diego F: ÀNIMA, ESPASA
Marta M: CEMENTERI, ESPILL
Lucía M: AMOR, GOS
Elena P: BELLESA, MADURESA
Azahara P: MEDITERRANI, VENJANÇA
Eduardo P: TOLERÀNCIA, VANITAT
Patricia P: MAR, MÚSICA
Sergio S: AIGUA, HORITZÓ
Jesús V: INDIFERÈNCIA, CANÇÓ

22T - batxillerat tecnològic


Autors i entrades personals:


Adrián A: BOLÍGRAF,
Kevin A: DECEPCIÓ, SORPRESA
Jordi C: AMISTAT, MÒBIL
Ramón C: AMISTAT, ENVEJA
Daniel D: LLIBRE, ORDINADOR
Martín F: ART, POESIA
Cristian G: CONFIANÇA, TELÈFON
Adrián H: RODA, TEMPS
Andrea N: FOTOGRAFIA, PARAULA
Samuel P: CIÈNCIA, TEMPS
Sheila T: OPINIÓ, TAULA