indiferència.jpg
INDIFERÈNCIA


La indiferència es dóna quan passa alguna cosa i no desperta cap sentiment en nosaltres. Cal dir que hi ha persones que poden simular indiferència, amb algun propòsit, cap a alguna cosa quan en realitat aquesta sí que desperta algun sentiment en la persona. Un exemple molt clar són els enamorats. Cap dels dos no vol reconéixer que estima l´altra persona, i ho dissimula molt bé, quan en realitat es tracta de la persona que més estima del món.


Jesús V. - 22C