HAPINESS.jpg
FELICITAT


La felicitat és un sentiment agradable de satisfacció i absència de patiment. El terme és un dels més importants en Filosofia, ja que la seua recerca acostuma a ser l'objectiu primordial de l'ésser humà. Kant, que defineix la felicitat com «estar content amb tota la pròpia existència», justament perquè no pot estendre’s a ella més que d’una forma empírica i subjectiva, no la considera llei pràctica universal, principi objectiu i universal de l’obrar humà o raó última de l’acció humana. Malgrat que tot home desitja la felicitat no poden posar-se d’acord en el mode d’aconseguir-la, si de cas, només en el mode de decidir en què consisteix la moralitat. I aquesta no porta per se a la felicitat, sinó que només fa l’home digne de ser feliç. .

Alguns termes que designen estats de l'esperit similars són joia, alegria o benestar i els seus antònims són la tristor i la pena. La paraula felicitat està molt lligada a les experiències personals. Hi ha persones que creuen que han de ser felices perquè ho tenen tot però en realitat no ho són. N’hi ha d’altres que aparenten ser felices perquè la resta creguen que ho són i uns altres que no posseeixen res o molt poc i amb això es completa la seua felicitat.

Ser feliç és trobar el sentit a la vida. El qui no sap el que vol, pot arribar a ser feliç? La felicitat és com un puzzle al qual sempre falta alguna peça.

Yolanda M. - 22A