ENLLAÇOS EN LA XARXA de DOCUMENTS SOBRE EL DICCIONARI PER A OCIOSOS i JOAN FUSTER1.- Algunes entrades del Diccionari de Joan Fuster (1964):

2.- Seríeu capaços de respondre aquesta prova de cultura general al voltant dels temes i personatges que Fuster esmenta al seu llibre? Si és així, obriu aquest PDF amb cinc preguntes breus:

3.- >>>Edició completa en PDF (800 KB) del Diccionari per a ociosos (1964), en la col·lecció el Cangur d'Edicions 62 (1993)

4.- >>>Examen de comentari de textos a les PAU de 1997 d'un fragment del Diccionari de Fuster

5.- >>>Treballs de comentari i resum d'alumnes del Diccionari per a ociosos: Treball 1; Treball 2

6.- >>>Article d'Antoni Seva: "Joan Fuster: la mirada materialista."
7.- >>>Article de Joan Borja: "Joan Fuster: dubtes i respostes humanístiques per als reptes contemporanis de la revolució científica."
8.- >>>Comentari de text al Diccionari..., fet per Jaume Pérez Montaner en Lectures de COU - I. Edicions Bromera, 1989. Escanejat, en PDF:


9.- >>>Biblioteca Joan Fuster. Antologia de textos fusterians. Bibliografia de / sobre l'autor. UJI de Castelló.

10.- >>>Auca sobre Joan Fuster

11.- >>>Bio-bibliografia de Fuster, per Francesc Pérez i Moragon