eutanasia.jpg

EUTANÀSIA


Hauria de ser un dret decidir quan i com volem morir? És indubtable que el primordial dret que pot assistir hui a tot ser humà és el de la vida, però quan es veu afectat per unes condicions de salut lamentables cal preguntar-se si s'està cuidant la vida o prolongant l'agonia que ens pot portar a la mort.

La paraula eutanàsia ve del grec, així: eu és bo, i thánatos és mort. "Bona mort", significat que ha evolucionat i actualment fa referència a l'acte d'acabar amb la vida d'una persona a petició seua o d'un tercer pròxim, a fi de minimitzar el seu patiment. Hi ha formes d'aplicació a l'eutanàsia:

- Eutanàsia passiva: este és un terme mal utilitzat pels mitjans de comunicació i l'única cosa a què es referix és la mort natural, així se suspén l'ús dels instruments de suport de vida o el subministrament de medicaments perquè es done una mort completament natural que no contraria en res la llei natural.
- Eutanàsia activa: este terme es referix a la mort que s'ocasiona d'una manera directa per a posar fi al patiment del pacient.

Les creences cristianes varen ser ben documentades per Tomàs d'Aquino, ell va condemnar el suïcidi perquè pensava que "infringix el desig natural de viure, danya una altra gent i a més la vida és un regal de Déu de manera que només Ell pot llevar-la".

Michel de Montaigne va ser-ne el primer dissident important entre els escriptors europeus. Va escriure cinc assajos que van tocar el tema del suïcidi, i va concloure que és una elecció personal i racional sota algunes circumstàncies.

Els debats que es duen a terme sobre l'eutanàsia generalment acaben enredats per prejuís morals, religiosos, emocionals, etc. Però en realitat, sense qüestionar els diferents punts de vista, la pregunta que s'ha de fer és: a una persona que se sent completament malalta, sent que la seua vida no és suficient raó per a viure el dolor intractable, la pèrdua de dignitat o la pèrdua d'algunes facultats, demana repetidament ajuda per a un suïcidi, està conscient i no està amb capacitat de fingir una depressió, se li pot aplicar l'eutanàsia o assessorar-la en el seu suïcidi? Val la pena que ho meditem.


Yolanda M. - 22A