Ciència-Samuel.jpg

CiènciaHui dia totes les persones utilitzem els últims avanços científics; telèfons mòbils, televisió, ordinadors...i en moltes ocasions he escoltat alguna persona dient: “Jo no podria viure sense el mòbil, o sense l'ordinador...” Tanmateix poques voltes ens parem a pensar com seria la nostra vida sense aquestos aparells, perquè aquestos avanços tenen molts avantatges, però també tenen inconvenients; gràcies a alguns d'aquestos aparells les relacions socials han disminuït dràsticament, hi ha persones que pareixen estar casats amb la televisió o l'ordinador. Tot això no vol dir que els avanços científics no siguen bons, però cal anar amb compte i valorar si alguna vegada podem arribar a dependre massa d'algun aparell.

Samuel P. - 22T