beauty.jpg

Bellesa


Un concepte que es pot aplicar −en major o menor grau− a totes les coses que ens envolten, ja siguen materials o immaterials, a més que es tracta d'una paraula amb un significat “diferent” segons l'època en què és situada. Caldria parlar d'un adjectiu tan subjectiu com aquest. La idea d'allò perfectament bell resideix en cada persona com a individu i té a vore amb la forma de vida que s'ha imposat al llarg del temps.


Però, a l'actualitat, la bellesa s'enfoca bàsicament des d'un punt de vista físic humà: ara la bellesa és tindre un cos perfecte −60/90/60 en el cas de les dones− i seguir unes caracerístiques que ens marca la societat. Fa uns segles, la dona grossa era vista com més bonica que la prima, engreixar significava tindre mitjans per a la bona vida, a més calia una pell com més blanca es poguera millor, senyal de no bronzejar-se en les feines del camp −al contrari d'ara.


Així i tot, la bellesa es troba més enllà d’això; en qualsevol quadre, simfonia, paisatge i fins i tot qualsevol racó de l'univers la trobem si ens hi fixem. Només s’ha d’observar amb atenció fins i tot les coses tan quotidianes que passen desapercebudes per veure-les interessants. Qui diu que una cosa que veiem com un simple foc no pareixeria bonic a la prehistòria!


Elena P. - 22C